Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
panel

Aktualności

Email Drukuj PDF

15 grudnia 2017 roku

odszedł nasz przyjaciel, członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich - Kazimierz Piechowski, były więzień KL Auschwitz nr obozowy 918, żołnierz Armii Krajowej, więzień okresu stalinowskiego.  Uczestnik bohaterskiej i brawurowej ucieczki z KL Auschwitz. Cześć Jego Pamięci!

 

4 czerwca Anno Domini 2017

19 - letnie starania, aby obchody związane z 14 czerwca 1940r. deportacją pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz i Narodowym Dniem Pamięci ... przyniosly jak na razie ten skutek, że dyrektor muzeum PMAiB P.M.A. Cywiński w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodwego oraz polskiego rządu został zmuszony do ich organizowania.

Jest to sukces przede wszystkim więźniów i ich rodzin skupionych wokół Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich (ChSRO), którzy przez te wszystkie lata nie bacząc na podeszły wiek oraz opór i wrogość różnego rodzaju establishmentu politycznego i środowiskowego, trwali przy tym niezwykle ważnym projekcie, nie tylko ze względu na świadomość przyszłych pokoleń i pamięć o polskiej martyrologii, lecz także dla walki o dobre imię Polski i Polaków, tak często świadomie szkalowanych w różnego rodzaju mediach na świecie.

Niestety obecnie rządzący nie zaprosili do współorganizacji ChSRO!

 

Tymczasem decydenci przejęli kolejny projekt ChSRO utworzenia w historycznym budynku "Lagerhaus" muzeum poświęconego pomocy więźniom obozu niesionej "zza drutów" przez mieszkańcow Oświęcimia, przemianując go na "Sprawiedliwi spod Auschwitz". 12 lat starań ChSRO o budynek, dawane przez wojewodów promesy w obecności byłych więźniów, nie miały żadnego znaczenia, aby ponownie wykluczyć ChSRO z tego projektu, dla którego znalazło się finansowanie oraz znalezieni zostali administratorzy. No cóż, kto silnemu zabroni. Szacunek dla pracy społecznej i Polskę obywatelską można jak widać rozumieć w różny sposób, a co gorsza realizować.

 

Czas dla języka i hymnu polskiego pod Ścianą Śmierci, zgodnie z wolą dyrektora Cywińskiego, a wbrew tradycji datującej się od pierwszego nabożeństwa 1945 roku i kontynuowanej przez ChSRO w latach 1999 – 2015, a co najważniejsze wbrew woli zdecydowanej większości byłych więźniów, jak na razie skończył się. Wprowadzona "strefa ciszy" triumfuje!

 

27 kwietnia br. ChSRO wystąpilo do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego o podjęcie inicjatywy doprowadzenia do zmiany nazwy dnia 14 czerwca na Narodowy Dzień Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. W tej sprawie wystąpiliśmy o wsparcie również do Prezydenta RP. Andrzeja Dudy. Niestety, na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy odpowiedzi! Pismo do Marszalka otrzymały do wiadomości kluby i koła poselskie. Tylko klub Kukiz 15' zwrócił się do nas inicjatywą złożenia projektu uchwały w tej sprawie.

Delegacja ChSRO w dniu 14 czerwca o godz. 9 złoży kwiaty pod Ścianą Śmierci.

 

W załączeniu:

pisma do Marszałka i Prezydenta, harmonogram działań na rzecz "Lagerhaus" oraz prawne aspekty związane z ustanowieniem przez dyrektora muzeum "strefy ciszy" przedstawione przez ChS ministrowi Jarosławowi Selinowi

 

 

Pismo do Minstra Kultury ws pozwolenia str. 1

Pismo do Minstra Kultury ws pozwolenia str. 2

Pismo ChSRO do Prezydenta RP z 27.04.2017

Pismo do Marszalka Sejmu z 27.04.2017

Haronogram działań ws. Lagerhaus na bazie pisma do wojewody 01.03.2016

Email Drukuj PDF

Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 25 września 2016r. odszedł na wieczny spoczynek Jerzy Bogusz nr obozowy 61, członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, jeden z ostatnich jeszcze żyjących byłych więźniów KL Auschwitz deportowanych w dniu 14 czerwca 1940r. pierwszym transportem polskich więźniów politycznych. Cześć Jego Pamięci! Wyrazy kondolencji Rodzinie i bliskim składa

Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.

Email Drukuj PDF

W dniu 18 czerwca na cmentarzu parafialnym w Okocimiu Górnym koło Brzeska, w rodzinnych stronach pochowany został śp. Józef Stós nr obozowy 752, z pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz, założyciel i Honorowy Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, sygnatariusz listu w władz polskich w sprawie uchwalenia Narodowego Dnia Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, orędownik powstania w Oświęcimiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, inżynier architekt i budowniczy kościołów, niestrudzony społecznik na rzecz rzetelnego przekazu o historii KL Auschwitz ... . Był skromnym człowiekiem, źródłem jego niezłomnego i prawego charakteru niewątpliwie było - wielokrotnie wspominane - przedwojenne harcerstwo i patriotyczne wychowanie jakie wyniósł z domu. W imieniu wszystkich członków ChSRO - niestrudzonego i wiernego Przyjaciela - żegnała delegacja ChSRO wraz z historycznym sztandarem "pierwszotransportowców", którego przez wiele lat Józef Stós był chorążym. W okolicznościowym wystąpieniu pożegnał go wiceprezes Jan Parcer. Na uroczystościach był również Dyrektor Departamentu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Piotr Szpanowski, który przekazał rodzinie kondolencje wraz listem okolicznościowym od wicepremiera Piotra Glińskiego.

Email Drukuj PDF

OŚWIADCZENIE


w sprawie organizacji obchodów 14 czerwca – 76. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych i Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady - Oświęcim, 02 czerwca 2016 roku

 

 

Pomimo, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, z woli byłych więźniów wyrażonej w sposób formalny i symboliczny, było inicjatorem obchodów 14 czerwca tj. deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych i Narodowego Dnia Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, od 1999r. główny  ich organizator, pomimo podejmowanych przez Zarząd od stycznia br. usilnych prób doprowadzenia do rozmów z Ministrem Kultury i Dyrekcją Muzeum na temat kształtu i przyszłości obchodów 14 czerwca (apelowaliśmy o wspólną organizację tegorocznych obchodów) - decyzją ww. podjętą bez uprzedzenia i udziału przedstawicieli ChSRO (przy mobilizacji różnych instytucji czynników społecznych, między innymi również tych co nie mieli nic lub bardzo niewiele wspólnego z obchodami lub je wręcz bojkotowali) - nie podjęto rozmów i tym samym wykluczono ChSRO z grona współorganizatorów i  z współdecydowania o kształcie obchodów 14 czerwca. Ostatnie decyzje administracyjne Dyrekcji Muzeum (wyznaczenie "strefy ciszy" bez merytorycznego uzasadnienia i w naszej opinii podjęte z przekroczeniem kompetencji) zakazują, zabierania głosu spod Ściany Śmierci przez byłych więźniów i ich krewnych, a także odgrywania Hymnu Polski. Oczekiwania dotyczące obchodów byłych więźniów i ich rodzin uczestniczących od 17 lat w uroczystościach, tj. aby obchody odbywały się zawsze w dniu 14 czerwca, miały charakter państwowy i były objęte patronatem Prezydenta RP czy np. Ministra Kultury, aby ich kulminacja była na dziedzińcu Bloku 11 i pod Ścianą Śmierci oraz aby ich przesłanie nawiązywało do tradycji rozpoczętej jeszcze przez „pierwszotransportowców” w okresie funkcjonowania obozu - de facto nie spotkały się z żadnym merytorycznym odniesieniem. Co w połączeniu z ostracyzmem jaki spotkał w ostatnim okresie ...? ChSRO (np. brak odpowiedzi Prezydenta RP ws. objęcia obchodów 14 czerwca patronatem, brak odpowiedzi Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego ws. przywrócenia dniu 14 czerwca pierwotnie postulowaną nazwę "Narodowy Dzień Pamięci Polskich Ofiar Nazistowskich Niemieckich Obozów Koncentracyjnych", brak odpowiedzi wojewody małopolskiego ws. Lagerhaus i utworzenia Muzeum o mieszkańcach niosących zza drutów pomoc więźniom KL Auschwitz) - w sposób oczywisty uniemożliwiło organizację przez ChSRO tegorocznych obchodów 14 czerwca - bez uniknięcia skandalu. Zarząd ChSRO kierując się odpowiedzialnością i szacunkiem dla ofiar tego miejsca: Żydów, Polaków, Romów i jeńców sowieckich oraz innych, miejsc nierozerwalnie związanych z martyrologią Polaków, w tym roku ograniczy się do złożenia w dniu 14 czerwca około godz. 1130 kwiatów pod Ścianą Śmierci i Tablicą ufundowaną przez stowarzyszenie upamiętniającą pierwszy transport polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz znajdującą się na historycznym budynku -  miejscu przebywania więźniów z pierwszego transportu (obecnie siedziba PWSZ w Oświęcimiu).


Należy podkreślić - pomimo iż 18 letni dorobek ChSRO w zakresie stania na straży pamięci o Polakach w KL Auschwitz, został zdeptany i zlekceważony przez obecnych decydentów – podstawowy cel byłych więźniów i ich spadkobierców, aby obchody 14 czerwca miały charakter państwowy został osiągnięty.  Na koniec pragniemy przytoczyć prorocze słowa prof. Józefa Szajny (nr obozowy 18729) wyrażające obawy byłych więźniów, przez lata wspierających działania i inicjatywy ChSRO, cyt. „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No widzi pan, no właśnie: póki my żyjemy…”.


Krzysztof Utkowski

W imieniu Zarządu ChSRO

 

Więcej…
Email Drukuj PDF

Z  wielkim smutkiem i żalem pragniemy poinformować, że 14 czerwca br. o
godzinie 1 w nocy zmarł Józef Stós (rocznik 1921), inżynier architekt,
były więzień KL Auschwitz, z pierwszego transportu polskich więźniów
politycznych, nr obozowy 752,założyciel i członek Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.

Zarząd ChSRO

Email Drukuj PDF

W imieniu Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich (ChSRO), zapraszamy Czytelników do wzięcia udziału w obchodach 75. Rocznicy Deportacji do KL Auschwitz Pierwszego Transportu Polskich Więźniów Politycznych. Dzięki staraniom ChSRO – od 2006 roku dzień 14 czerwca decyzją Sejmu RP. obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.

W opinii historyków - 14 czerwca 1940r. stanowi początek funkcjonowania KL Auschwitz - największej z okresu II wojny światowej niemieckiej fabryki śmierci i miejsca martyrologii wielu narodów Europy i Świata.
Tego dnia, z więzienia w Tarnowie deportowano 728 więźniów. Przez pierwsze prawie dwa lata w obozie przebywali głównie Polacy, a począwszy od połowy 1942r. po konferencji w Wannsee (20 styczeń 1942r.) Auschwitz stał się miejscem tzw. "Endlösung der Judenfrage".
Szacuje się, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 miliona ofiar: około 960 tysięcy Żydów, około 75 tysięcy Polaków ze 150 tys. deportowanych, 21 tysięcy Romów, 15 tysięcy jeńców radzieckich oraz 10-15 tysięcy więźniów innych narodowości. KL Auschwitz stanowi największą znaną polską nekropolię z okresu II wojny światowej!

Obchody rocznicowe odbędą się 14 czerwca br. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz I. O godz. 1100 rozpocznie się uroczyste nabożeństwo w intencji ofiar obozu, następnie na dziedzińcu pod "Ścianą Śmierci" zostaną złożone wieńce i kwiaty.
Zaplanowane jest również złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pierwszemu transportowi polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz - znajdującą się na budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu (budynek byłego Monopolu), oraz około godz. 13 przejazd uczestników do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, gdzie będzie można zwiedzić wystawę "Klisze Pamięci – Labirynty" - byłego więźnia KL Auschwitz śp. prof. Mariana Kołodzieja nr obozowy 432. Uroczystości zakończą się spotkaniem koleżeńskim na obiektach o. Franciszkanów w Harmężach.

ChSRO - od blisko 17 lat organizuje obchody 14. czerwca - dając świadectwo martyrologii Polski i Polaków w KL Auschwitz. Zapisali się oni złotymi zgłoskami w historii tego obozu organizując ruch oporu, ratując życie współwięźniom, informując wolny świat o bezprzykładnych zbrodniach niemieckich nazistów. Wielu z nich zginęło marząc o wolnej Polsce! Dlatego winniśmy im wieczną pamięć! Staje się to nakazem chwili w czasach, gdy systematycznie pojawiają się hańbiące określenia "polskie obozy śmierci", czy "polskie obozy zagłady" oraz oskarżenia o współsprawstwie Polaków w Holocauście. Musimy światu dawać zdecydowane sygnały i żądać szacunku dla naszej historii.  W załączeniu dorobek ChSRO oraz druk zaproszenia.
Zarząd ChSRO

Email Drukuj PDF

Zakończono uroczystości związane z 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych oraz 74. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz.

Jak co roku od 15 lat w dniu 14 czerwca 2014 roku na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu odbyła się główna część uroczystości 14 czerwca tj. 74. rocznicy deportacji pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do KL Auschwitz i Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Mszę świętą odprawioną w byłym obozie Auschwitz I na dziedzińcu przed Blokiem 11 celebrował biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.

Więcej…

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.